Viac ako 15 rokov skúseností

Začiatky spoločnosti CoolStav siahajú až do roku 2003. Pracovali sme ako zamestnanci alebo hlavní subdodávatelia pre iné stavebné spoločnosti. Po osamostatnení naďalej pokračujeme v stavebno-obchodnej činnosti kde sme svoje pole pôsobnosti okrem komplexnej obnovy budov (zateplenia a kompletné rekonštrukcie panelových a bytových domov), rozšírili o výstavbu rodinných domov a výstavbu nájomných (obecných) domov pre obce a mestá.