CoolStav

Realizácie

ZŠ Radošovce 2023

Realizácia zateplenie fasády a strechy, rekuperácia, okapový chodník, júl 2023

 

Borský Mikuláš 2023

Realizácia zateplenie domov v Borskom Mikulaši v roku 2023 systémom BAUMIT a dekoratívna omietka DREVODEKOR

 

 

Rezidencia Lipová Topoľčany 2022

Realizácia zateplenia fasády systémom BAUMIT, júl-október 2022

Burger King Zvolen 2022

Realizácia fasády Burger King vo Zvolene, september-október 2022 s použitím Bosažových profilov.
Profily sa používajú na vytváranie ozdobných drážok v zatepľovacom systéme.

TERRA OPOY 2022

Realizácia fasády bytovky v Opoji, január-jún 2022 systémom Baumit s plochou 4000 m2

 

Dubnica nad Váhom

Zateplenie fasády kultúrneho domu v Dubnici nad Váhom, vrátane realizácie všetkých klampiarskych prvkov

Jatov

Kompletná výstavba obytného domu v Jatove v roku 2016

Stará Turá

Zateplenie troch bytových domov v Starej Turej v roku 2016 vrátane kompletnej výmeny rozvodov ZTI, výmeny balkónov a nových balkónových striešok na mieru

Senec

Kompletné zateplenie fasády bytového domu v Senci vrátane realizácie novej strechy, kompletnej výmeny rozvodov ZTI a rozvodov elektroinštalácie

Senec

Kompletné zateplenie fasády bytového domu v Senci vrátane realizácie novej strechy, kompletnej výmeny rozvodov ZTI a rozvodov elektroinštalácie

Piešťany

Kompletné zateplenie fasády bytového domu v Piešťanoch vrátane realizácie novej strechy, výmeny balkónov, kompletnej výmeny rozvodov ZTI a rozvodov elektroinštalácie

Topoľčany

Kompletné zateplenie fasády bytového domu v Topoľčanoch v roku 2016 vrátane realizácie novej strechy, výmeny výťahu, kompletnej výmeny rozvodov ZTI a rekonštrukcie stropov pivníc

Šoporňa

Kompletné zateplenie fasády bytového domu v Šoporni vrátane realizácie novej strechy, rekonštrukcie balkónov a tiaž aj stropov pivníc

Šaľa

Kompletné zateplenie fasády bytového domu v Šali vrátane realizácie novej strechy a kompletnej výmeny rozvodov ZTI

Trnava

Kompletné zateplenie fasády bytového domu v Trnave vrátane kompletnej výmeny balkónov