CoolStav

Rekonštrukcie

Zateplenia a obnovy bytových domov

REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Zatepľovanie budovy prinesie úspornejšie kúrenie, predĺženie životnosti stavby a oveľa zdravšie bývanie.

Z hľadiska vlastníkov bytov sú zaujímavé najmä nasledujúce výhody realizácie rekonštrukcie:

• tepelná ochrana bytového domu
• odstránenie statických nedostatkov bytového domu
• odstránenie systémových vád bytového domu
• zvýšenie teploty stien a tým zvýšenie tepelnej pohody
• úspory nákladov na vykurovanie až do výšky 30 – 40 %
• odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodových stien
• odstránenie plesní v chladných rohoch stien
• odstránenie zatekania v stykoch obvodových panelov, pri oknách
• ochrana výstuže pred koróziou v stykoch pri betónových paneloch
• zvýšenie tepelnej stability budov voči výkyvom vonkajšej teploty
• lepšie využitie tepelno-akumulačných vlastností obvodových stien
• zlepšenie podmienok na bývanie – v zime teplo a v lete chladno
• nové architektonické stvárnenie budov

 

Tepelné straty budov ovplyvňujú aj ďalšie faktory:

• veľkosť presklenných plôch budovy
• vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prúdenia vetrov
• spôsob vetrania
• tvar, výška a dispozičné riešenie objektu
• orientácia objektu na svetové strany
• tienenie budovy