CoolStav

Výstavba

Novostavby rodinných domov

Kompletné stavby rodinných domov na kľúč od zakladania stavby (výkopové práce, základová doska), cez realizáciu hrubej stavby až po riešenie detailov vrátane finalizácie interiérových prác (podlahy, stierky, obklady, dlažby) a exteriérových prác na novostavbe vrátane terénnych úprav.

Nájomné byty pre obcé a mestá

Vzhľadom na zvýšený dopyt zo strany miest a obcí aktuálne ponúkame aj kompletnú výstavbu nájomných (obecných) bytov.

Obce a mestá môžu využiť dva spôsoby financovania

V prvom prípade obec požiada o financovanie priamo ŠFRB, znáša všetky prvotné náklady na projekt, územné a stavebné konanie, stavebný dozor, verejné obstarávanie, atď., obec znáša všetky náklady na prípravu výstavby.

Druhá možnosť je možnosť spätnej kúpy, kde obec prenesie zodpovednosť aj financovanie na investora a stavebníka ako je napríklad naša spoločnosť. Je k tomu potrebné rozhodnutie zastupiteľstva, kde poslanci rozhodnú o výstavbe nájomných bytov formou spätnej kúpy.